Tháng Ba 29, 2023

Có một chủ nô đã nghĩ ra 1 mẹo muốn quịt tiền công của người làm, hắn đưa ra câu đố nếu không trả lời được sẽ mất lương nửa năm. Câu đố: “Trong hồ nước của vườn nhà ta tổng cộng có bao nhiêu thùng nước?”. Một cậu bé người làm đứng lên trả lời khiến lão chủ không cãi được và phải trả tiền công. Câu trả lời như thế nào? Cậu bé trả lời: “Phải xem thùng nước thế nào?” – Nếu thùng và hồ bằng nhau thì chỉ cần một thùng nước – Nếu thùng chỉ bằng phân nửa hồ thì cần 2 thùng – Nếu …..

Có một chủ nô đã nghĩ ra 1 mẹo muốn quịt tiền công của người làm, hắn đưa ra câu đố nếu không trả lời được sẽ mất lương nửa năm. Câu đố: “Trong hồ nước của vườn nhà ta tổng cộng có bao nhiêu thùng nước?”. Một cậu bé người làm đứng lên trả lời khiến lão chủ không cãi được và phải trả tiền công. Câu trả lời như thế nào?

Cậu bé trả lời: “Phải xem thùng nước thế nào?”

– Nếu thùng và hồ bằng nhau thì chỉ cần một thùng nước

– Nếu thùng chỉ bằng phân nửa hồ thì cần 2 thùng

– Nếu …..