Tháng Tư 18, 2024

Cờ Đội TNTP TPHCM được quy định như thế nào? Đáp: Nền đỏ, hình chữ nhật chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, ở giữa có hình huy hiệu Đội với đường kính huy hiệu bằng 2/5 chiều rộng cờ.

Cờ Đội TNTP TPHCM được quy định như thế nào?

Đáp: Nền đỏ, hình chữ nhật chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, ở giữa có hình huy hiệu Đội với đường kính huy hiệu bằng 2/5 chiều rộng cờ.