Tháng Tư 2, 2023

Có 1 xe ôtô chở vịt bắt đầu đi từ nhà số 1 đến nhà số 100. Biết rằng cứ đến một nhà thì người lái xe cho nhà đó nửa số vịt trên ôtô rồi xin lại 1 con. Sau khi đi hết nhà thì số vịt trên ôtô còn lại 2 con. Hỏi lúc đầu trên ôtô có bao nhiêu con vịt? Đáp: 2 con vịt

Có 1 xe ôtô chở vịt bắt đầu đi từ nhà số 1 đến nhà số 100. Biết rằng cứ đến một nhà thì người lái xe cho nhà đó nửa số vịt trên ôtô rồi xin lại 1 con. Sau khi đi hết nhà thì số vịt trên ôtô còn lại 2 con. Hỏi lúc đầu trên ôtô có bao nhiêu con vịt?

Đáp: 2 con vịt