Tháng Bảy 4, 2022

Chủ thể công tác tư tưởng của Đảng là?

Chủ thể công tác tư tưởng của Đảng là?

A. Các tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở;

B. Cấp ủy là người lãnh đạo;

C. Cơ quan tuyên giáo các cấp là lực lượng tham mưu nòng cốt;

D. Cả 3 phương án đã nêu.

Chọn đáp án là D