Tháng Ba 21, 2023

Cho hình vẽ sau: Kể tên các điểm nằm giữa A và D:

Cho hình vẽ sau:

Kể tên các điểm nằm giữa A và D:

A. N, B, C

B. B, C, D

C. N

D. B, C

Hướng dẫn

Trên hình vẽ: các điểm nằm giữa A và D là N, B, C

Chọn đáp án A.