Tháng Ba 31, 2023

Có bao nhiêu bộ ba điểm không thẳng hàng trong hình vẽ sau:

Có bao nhiêu bộ ba điểm không thẳng hàng trong hình vẽ sau:

A. 3

B. 5

C. 4

D. 6

Hướng dẫn

Các bộ ba điểm trong hình vẽ là: (M, N, P), (M, N, Q), (M, P, Q), (N, P, Q)

Vậy có 4 bộ ba điểm không thẳng hàng.

Chọn đáp án C.