Tháng Sáu 9, 2023

Cho hình thang cân ABCD (AB // DC) có AB < DC. Chứng minh rằng : DC – AB < 2AD

Cho hình thang cân ABCD (AB // DC) có AB < DC. Chứng minh rằng :

DC – AB < 2AD

Lời giải chi tiết:

Gọi E là điểm trên cạnh DC sao cho CE = AB.

Xét tam giác ABC và tam giác CEA có:

AB = CE (gt)

\(\widehat{BAC}=\widehat{ECA}\) (so le trong)

AC là cạnh chung

Suy ra \(\Delta ABC=\Delta CEA\) (c.g.c)

Suy ra BC = AE (hai cạnh tương ứng)

Ta có AD = BC (do ABCD là hình thang cân)

Suy ra AD = AE

Xét tam giác ADE có : DE < AD +AE (bất đẳng thức tam giác)

Suy ra DC – CE < AD + AD ( do AD = AE)

Suy ra DC – AB < 2AD

Vậy DC – AB < 2AD (đpcm)