Tháng Bảy 4, 2022

Chậm nhất bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được thông báo thi hành kỷ luật đối với cán bộ, hội viên, đoàn viên là đảng viên, tổ chức đảng quản lý đảng viên phải xem xét, xử lý kỷ luật về Đảng.

Chậm nhất bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được thông báo thi hành kỷ luật đối với cán bộ, hội viên, đoàn viên là đảng viên, tổ chức đảng quản lý đảng viên phải xem xét, xử lý kỷ luật về Đảng.

A. 30 ngày

B. 30 ngày làm việc

C. 60 ngày

D. 60 ngàylàm việc

Chọn đáp án là B