Tháng Tư 18, 2024

Câu nói sau của người anh hùng nào trước lúc hy sinh: “Đả đảo đế quốc Mỹ, nước VN hoàn toàn thống nhất muôn năm!”? Đáp: Trần Văn Đang

Câu nói sau của người anh hùng nào trước lúc hy sinh: “Đả đảo đế quốc Mỹ, nước VN hoàn toàn thống nhất muôn năm!”?

Đáp: Trần Văn Đang