Tháng Bảy 7, 2022

Các nguyên tắc tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:

Các nguyên tắc tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:

A. Nhằm mục đích để giúp nhau tiến bộ nên động cơ phải trong sáng, dựa trên “tình đồng chí thương yêu nhau”.

B. Phải có thái độ kiên quyết không khoan nhượng.

C. Tự phê bình và phê bình muốn có hiệu quả tốt cần có phương pháp tốt và phải có thái độ chân tình cầu thị, nói đúng ưu điểm và khuyết điểm, phê bình phải đúng lúc, có hoàn cảnh thích hợp.

D. Cả 3 phương án trên.

Chọn đáp án là D