Tháng Ba 21, 2023

Bộ phim nào kể lại chiến công liệt sĩ Phan Thị Ràng? Ai là đạo diễn? Đáp: Đạo diễn Hồng Sến đã thực hiện cuốn phim nhựa màu dài 2 tập tên Hòn Đất dựa theo tác phẩm của nhà văn Anh Đức kể lại chiến công của liệt sĩ Phan Thị Ràng.

Bộ phim nào kể lại chiến công liệt sĩ Phan Thị Ràng? Ai là đạo diễn?

Đáp: Đạo diễn Hồng Sến đã thực hiện cuốn phim nhựa màu dài 2 tập tên Hòn Đất dựa theo tác phẩm của nhà văn Anh Đức kể lại chiến công của liệt sĩ Phan Thị Ràng.