Tháng Ba 29, 2023

Bao giờ nhổ hết cỏ nước Nam, thì mới hết người nước Nam đánh Tây”. Câu nói bất hủ đó của ai? Đáp: Người anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực trước khi ra pháp trường

Bao giờ nhổ hết cỏ nước Nam, thì mới hết người nước Nam đánh Tây”. Câu nói bất hủ đó của ai?

Đáp: Người anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực trước khi ra pháp trường