Tháng Tư 2, 2023

Bài hát nổi tiếng “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, là tác phẩm của nhạc sĩ: Hoàng Hiệp Phạm Tuyên Trần Long Ẩn Văn Cao

Bài hát nổi tiếng “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, là tác phẩm của nhạc sĩ:

  • Hoàng Hiệp
  • Phạm Tuyên
  • Trần Long Ẩn
  • Văn Cao