Tháng Ba 24, 2023

Bài hát Chiếc đèn ông sao là của nhạc sĩ nào?

Bài hát Chiếc đèn ông sao là của nhạc sĩ nào?

A. Phạm Tuyên

B. Trịnh Công Sơn

C. Hoàng Lân

Câu trả lời là: A. Phạm Tuyên