Tháng Ba 31, 2023

Bác Hồ của chúng ta rất quan tâm đến môi trường, Người đã phát động tết trồng cây khi nào? à Ngày 01/6/1960 Người phát động Tết trồng cây. Mở đầu Tết trồng cây Bác Hồ đã trồng cây đa tại công viên Bảng mẫu (nay là công viên Lênin)

Bác Hồ của chúng ta rất quan tâm đến môi trường, Người đã phát động tết trồng cây khi nào?

à Ngày 01/6/1960 Người phát động Tết trồng cây. Mở đầu Tết trồng cây Bác Hồ đã trồng cây đa tại công viên Bảng mẫu (nay là công viên Lênin)