Tháng Ba 31, 2023

Anh quê ở Bến Tre, hy sinh trong cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968. Anh vừa là chiến sĩ vừa là nhà thơ. Anh đã để lại cho đời 3 tập thơ đã xuất bản “Tiếng gà gáy” ; “Hoa đời” ; “Trường ca Nguyễn Văn Trỗi”, trong đó có bài thơ “Dáng đứng Việt nam”. Anh là ai? Đáp: Đó là nhà thơ Lê Anh Xuân, tên thật là Ca Lê Hiến, sinh ngày 05/6/1940 tại Bến Tre.

Anh quê ở Bến Tre, hy sinh trong cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968. Anh vừa là chiến sĩ vừa là nhà thơ. Anh đã để lại cho đời 3 tập thơ đã xuất bản “Tiếng gà gáy” ; “Hoa đời” ; “Trường ca Nguyễn Văn Trỗi”, trong đó có bài thơ “Dáng đứng Việt nam”. Anh là ai?

Đáp: Đó là nhà thơ Lê Anh Xuân, tên thật là Ca Lê Hiến, sinh ngày 05/6/1940 tại Bến Tre.