Tháng Ba 31, 2023

Anh Nguyễn Văn Kiến, 14 tuổi đã anh dũng hy sinh trong trận đấu chống trả lại kẻ thù để bảo vệ hang quân y. Anh được truy tặng danh hiệu “ Anh Hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Em hãy cho biết anh Kiến quê ở đâu? Đáp: Xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Anh Nguyễn Văn Kiến, 14 tuổi đã anh dũng hy sinh trong trận đấu chống trả lại kẻ thù để bảo vệ hang quân y. Anh được truy tặng danh hiệu “ Anh Hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Em hãy cho biết anh Kiến quê ở đâu?

Đáp: Xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.