Tháng Tư 19, 2024

Ai là người cắm lá cờ đỏ sao vàng lên nóc Dinh Độc lập vào thời điểm 30/4/1975? a) Trung úy Bùi Quang Thuận. b) Trung úy Vũ Đăng Toàn. c) Trung tá Mai Năng. d) Đại tá Đặng Vũ Hiệp.

Ai là người cắm lá cờ đỏ sao vàng lên nóc Dinh Độc lập vào thời điểm 30/4/1975?

a) Trung úy Bùi Quang Thuận.

b) Trung úy Vũ Đăng Toàn.

c) Trung tá Mai Năng.

d) Đại tá Đặng Vũ Hiệp.