Tháng Ba 29, 2023

Khăn quàng đỏ tươi em đeo em mến yêu. Quyết tâm luyện rèn cho mình càng tiến nhanh”. Đó là lời của bài hát nào? Tác giả là ai? Bay cao tiếng hát ước mơ – Nguyễn Nam Tiến lên Đoàn viên – Phạm Tuyên Khăn quàng đỏ – Phạm Tuyên Em là mầm non của Đảng – Mộng Lân

Khăn quàng đỏ tươi em đeo em mến yêu. Quyết tâm luyện rèn cho mình càng tiến nhanh”. Đó là lời của bài hát nào? Tác giả là ai?

  • Bay cao tiếng hát ước mơ – Nguyễn Nam
  • Tiến lên Đoàn viên – Phạm Tuyên
  • Khăn quàng đỏ – Phạm Tuyên
  • Em là mầm non của Đảng – Mộng Lân