Tháng Ba 29, 2023

Giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ neo đơn” đó là nội dung phong trào gì của Đội TNTP HCM? Đáp: Trần Quốc Toản

Giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ neo đơn” đó là nội dung phong trào gì của Đội TNTP HCM?

Đáp: Trần Quốc Toản