Tháng Mười Hai 6, 2023

Đây là tên của một ngã ba đã đi vào lịch sử gắn liền với sự hy sinh cao qúy của 10 cô gái thanh niên xung phong? Đồng Lộc

Đây là tên của một ngã ba đã đi vào lịch sử gắn liền với sự hy sinh cao qúy của 10 cô gái thanh niên xung phong?

Đồng Lộc