Tháng Ba 29, 2023

Ý nghĩa biểu trưng của Hội LHTN Việt nam? Đáp: Biểu trưng của Hội với đường nét đơn giản, hiện đại, màu sắc hài hòa, thể hiện sự đoàn kết, thân ái; động viên lớp trẻ hướng tới tương lai: Vì Tổ quốc VN XHCN giàu mạnh và văn minh, vì cuộc sống hạnh phúc, hòa bình của thanh niên Việt nam.

Ý nghĩa biểu trưng của Hội LHTN Việt nam?

Đáp: Biểu trưng của Hội với đường nét đơn giản, hiện đại, màu sắc hài hòa, thể hiện sự đoàn kết, thân ái; động viên lớp trẻ hướng tới tương lai: Vì Tổ quốc VN XHCN giàu mạnh và văn minh, vì cuộc sống hạnh phúc, hòa bình của thanh niên Việt nam.