Tháng Ba 5, 2024
khối đa diện

78 chuyên đề khối đa diện hay và khó thường gặp trong đề thi tuyển sinh

Gửi tới bạn đọc bộ tài liệu 78 chuyên đề khối đa diện hay và khó thường gặp trong đề thi tuyển sinh 

LINK TẢI Ứng dụng phương pháp tọa độ để giải các bài toán hình học không gian
LINK TẢI Ứng dụng phương pháp tọa độ để giải bài toán hình học không gian – Cao Văn Tuấn
LINK TẢI Tuyển chọn 500 câu trắc nghiệm hình học không gian – Cao Đình Tới
LINK TẢI Chuyên đề tổng ôn chuyên đề cực trị hình học không gian – Phạm Minh Tuấn
LINK TẢI Tổng hợp bài tập trắc nghiệm thể tích, mặt cầu, mặt nón, mặt trụ – Nhóm Toán
LINK TẢI Tính khoảng cách trong hình học không gian bằng phương pháp thể tích- Nguyễn Tuấn Anh
LINK TẢI Tài liệu tự học chuyên đề đa diện và thể tích khối đa diện – Lê Minh Cường
LINK TẢI Tài liệu chuyên Toán THPT chuyên đề Hình học không gian
LINK TẢI Phương pháp tọa độ hóa để giải bài toán hình học không gian – Nguyễn Hồng Điệp
LINK TẢI Phương pháp tọa độ hóa bài toán hình không gian – Trần Duy Thúc
LINK TẢI Phương pháp phần bù tính thể tích khối đa diện phức tạp – Vương Thanh Bình
LINK TẢI Chuyên đề giải toán Hình học 11 chương 3_ Quan hệ vuông góc – Nguyễn Ngọc Dũng
LINK TẢI Phương pháp giải nhanh bài toán mặt cầu ngoại tiếp hình chóp – Hoàng Trọng Tấn
LINK TẢI Phương pháp giải các bài toán HH không gian trong đề thi Quốc gia
LINK TẢI Phân loại dạng và phương pháp giải nhanh hình không gian – Nguyễn Vũ Minh, Lê Thị Phượng (Tập 2)
LINK TẢI Phân loại dạng và phương pháp giải nhanh hình không gian – Nguyễn Vũ Minh (Tập 1)
LINK TẢI Chuyên đề giải bài toán quan hệ vuông góc trong không gian – Đặng Việt Đông
LINK TẢI Phân dạng và hướng dẫn giải bài toán quan hệ song song trong không gian – Đặng Việt Đông
LINK TẢI Ôn luyện bồi dưỡng học sinh giỏi hình học không gian – Phan Huy Khải
LINK TẢI Một số công thức tính bán kính mặt cầu – Trần Lê Quyền
LINK TẢI Chuyên đề Mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp khối đa diện – Lê Bá Bảo
LINK TẢI Chuyên đề bài tập cơ bản về thể tích khối đa diện – Lê Bá Bảo
LINK TẢI Chuyên đề bài tập trắc nghiệm chuyên đề khối đa diện – Huỳnh Đức Khánh
LINK TẢI Lý thuyết và bài tập hình học không gian – Nguyễn Tất Đỉnh
LINK TẢI Chuyên đề bài tập cơ bản và khối đa diện – Trần Sĩ Tùng
LINK TẢI Kỹ thuật tư duy và giải toán trắc nghiệm hình học không gian – Hà Duy Nghĩa
LINK TẢI Chuyên đề Hình không gian thể tích từ cơ bản đến nâng cao – Nguyễn Tiến Đạt
LINK TẢI Chuyên đề Hình học Oxy – Oxyz và hình học không gian – Trung tâm LTĐH Vĩnh Viễn
LINK TẢI Chuyên đề Hình học không gian – Đặng Thành Nam
LINK TẢI Chuyên đề giải nhanh hình học không gian bằng máy tính casio – Hà Ngọc Toàn
LINK TẢI Chuyên đề giải bài toán khối đa diện bằng sơ đồ tư duy – Ngụy Như Thái
LINK TẢI Chuyên đề giải bài toán hình học không gian bằng phương pháp tọa độ – Trần Đình Cư
LINK TẢI Chuyên đề hệ tọa độ Oxyz để giải các bài toán hình học không gian – Phương Nguyễn
LINK TẢI Chuyên đề Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song – Trần Quốc Nghĩa
LINK TẢI Chuyên đề trọng điểm bồi dưỡng học sinh giỏi hình học không gian – Nguyễn Quang Sơn
LINK TẢI Chuyên đề thể tích khối đa diện – Phạm Thu Hiền
LINK TẢI Chuyên đề thể tích khối đa diện – Nguyễn Văn Thân
LINK TẢI Chuyên đề mặt tròn xoay, mặt nón – trụ – cầu – Đặng Việt Đông
LINK TẢI Chuyên đề mặt cầu trong không gian Oxyz – Phạm Văn Long
LINK TẢI Chuyên đề khối đa diện, góc và khoảng cách – Đặng Việt Đông
LINK TẢI Chuyên đề khối đa diện – Trần Quốc Nghĩa
LINK TẢI Chuyên đề khoảng cách và thể tích khối đa diện – Hoàng Văn Phiên
LINK TẢI Chuyên đề hình học không gian 2016 – Trần Quốc Nghĩa
LINK TẢI Chuyên đề Hình học không gian – Lưu Huy Thưởng
LINK TẢI Chuyên đề tính thể tích khối đa diện – hàm số
LINK TẢI chuyên đề các dạng toán quan hệ vuông góc trong không gian – Lê Duy Hiền
LINK TẢI chuyên đề toán đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song – Lê Bá Bảo
LINK TẢI Chuyên đề các bài tập khối đa diện trong đề thi Đại học
LINK TẢI Chuyên đề Bài toán khoảng cách trong không gian – Phạm Hồng Phong
LINK TẢI Chuyên đề Bài toán cực trị hình học trong không gian – Quách Đăng Thăng
LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm hình trụ, khối trụ – Nguyễn Vũ Minh
LINK TẢI Chuyên đề Bài toán cực trị hình học trong không gian – Quách Đăng Thăng
LINK TẢI Chuyên đề Bài toán cực trị hình học trong không gian – Quách Đăng Thăng
LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm mặt nón, mặt trụ, mặt cầu có đáp án – Nguyễn Ngọc Dũng
LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm khối đa diện, mặt nón, mặt trụ và mặt cầu – Trần Đình Cư
LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm khối đa diện và khối tròn xoay – Nguyễn Khánh Nguyên
LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm hình học không gian – Lê Viết Nhơn
LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 chuyên đề nón – trụ – cầu
LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm chuyên đề khối đa diện, mặt nón – trụ – cầu – Đặng Việt Đông
LINK TẢI Chuyên đề bài tập Mặt cầu – Khối cầu – Nguyễn Đăng Dũng
LINK TẢI Chuyên đề Bài tập khối tròn xoay chọn lọc – Trần Sĩ Tùng
LINK TẢI Tuyển chọn 395 bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện cơ bản – Nguyễn Bảo Vương
LINK TẢI Tuyển chọn 225 bài toán hình học không gian trong các đề thi thử 2016 – Trần Văn Tài
LINK TẢI Tuyển chọn 209 bài tập trắc nghiệm khối tròn xoay có đáp án – Lê Hoài Sơn
LINK TẢI Tuyển chọn 195 bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện nâng cao – Nguyễn Bảo Vương
LINK TẢI Tuyển chọn 88 câu trắc nghiệm thể tích khối đa diện và mặt tròn xoay – Nguyễn Tất Thu
LINK TẢI Tuyển chọn 75 câu trắc nghiệm khối đa diện – THPT Bình Phục Nhứt, Tiền Giang
LINK TẢI Tuyển chọn 65 câu trắc nghiệm chuyên đề mặt tròn xoay – Lê Bá Bảo
LINK TẢI Tuyển chọn 50 câu trắc nghiệm mặt cầu, mặt trụ, mặt nón – Trần Công Diêu
LINK TẢI Tuyển chọn 29 bài toán hình lăng trụ xiên – Trần Đình Cư
LINK TẢI 350 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề hình học không gian – hàm số