Tháng Mười Hai 6, 2023

621 tài liệu vật lý 12

Trọn bộ tài liệu vật lý lớp 12 gồm 621 file, gồm có: Lý thuyết vật lý 12, phương pháp giải; bài tập vận dụng; bài tập minh họa;

 

DAO ĐỘNG CƠ

 1. Chuyên đề dao động điều hòa=>Tải về
 2. Đại cương về dao động điều hòa=>Tải về
 3. Tuyển Tập Các Chủ Đề Dao Động Cơ ( Giải chi tiết )=>Tải về
 4. 3 bài tổng hợp dao động=>Tải về
 5. 5 dạng bài tập tự luận con lắc đon có đáp án=>Tải về
 6. 20 bài tập nâng cao con lắc lò xo=>Tải về
 7. Bài tập về dao động cơ tắt dần=>Tải về
 8. Bài tập về dao động tắt dần của con lắc lò xo=>Tải về
 9. BÀI TẬP VỀ TỔNG HỢP DAO ĐỘNG=>Tải về
 10. Bài trắc nghiệm con lắc đơn rất hay=>Tải về
 11. BỘ ĐỀ LUYỆN – DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ – CHỌN LỌC TỪ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN + ĐÁP ÁN CHI TIẾT=>Tải về
 12. Các công thức về dao động tắt dần=>Tải về
 13. các dạng bài con lắc đơn=>Tải về
 14. Các dạng bài con lắc lò xo=>Tải về
 15. Các dạng bài tập dao động điều hòa đầy đủ=>Tải về
 16. Các dạng tổng hợp dao động điều hòa=>Tải về
 17. Chinh phục các dạng khó trong dao động điều hòa=>Tải về
 18. Chinh phục đồ thị dao động cơ=>Tải về
 19. Chủ đề dao động tắt dần=>Tải về
 20. Chủ đề Đồ thị dao động cơ=>Tải về
 21. Chu kì con lắc lò xo=>Tải về
 22. Chuyên đề bài tập con lắc đơn=>Tải về
 23. Chuyên đề con lắc đơn đứt dây tại vị trí cân bằng với góc lệch bất kì=>Tải về
 24. Chuyên đề con lắc đơn hay và khó=>Tải về
 25. Chuyên đề con lắc đơn=>Tải về
 26. Chuyên đề con lắc lò xo=>Tải về
 27. Chuyên đề dao động cơ hay và khó nhất=>Tải về
 28. Chuyên đề dao động điều hòa – Đoàn Văn Lượng=>Tải về
 29. chuyen de dao dong dieu hoa=>Tải về
 30. Chuyên đề dao động tắt dần=>Tải về
 31. Chuyên đề khó Con lắc lò xo=>Tải về
 32. Chuyên đề riêng về Dao động điều hòa=>Tải về
 33. Chuyên đề về con lắc đơn=>Tải về
 34. Chuyên đề về dao động tổng hợp=>Tải về
 35. Chuyên đề về tổng hợp dao động hay=>Tải về
 36. Chuyên đề về tổng hợp dao động=>Tải về
 37. CON LẮC ĐƠN – GIẢI CHI TIẾT=>Tải về
 38. 30 câu kiểm tra chương dao động cơ=>Tải về
 39. 40 bài tập dao động điều hòa giải chi tiết=>Tải về
 40. 100 câu Con lắc đơn Hay và khó=>Tải về
 41. 152 câu dao động điều hòa=>Tải về
 42. 200 Câu trắc nghiệm về dao động đã chọn lọc kỹ có đáp án=>Tải về
 43. 310 CÂU LÝ THUYẾT DAO ĐỘNG CƠ HỌC (Có lời giải chi tiết)=>Tải về
 44. 450 BT CON LẮC LO XO CHỌN LỌC TỪ ĐỀ ĐH VÀ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN + ĐA CHI TIẾT=>Tải về
 45. Bài giảng về dao động điều hòa dao động cưỡng bức=>Tải về
 46. Bài tập dao động điều hòa=>Tải về
 47. Bài tập chương 1-Lọc đề thi đã ra của bộ=>Tải về
 48. Bài tập con lắc đơn hay và khó=>Tải về
 49. Bài tập dao động cưỡng bức và dao động tắt dần=>Tải về
 50. Bài tập dao động điều hoà cơ bản=>Tải về
 51. Bài tập dao động điều hòa cơ bản=>Tải về
 52. Bài tập hay về dao động cơ học=>Tải về
 53. BÀI TẬP LUYỆN THI 12 THEO CHUYÊN ĐỀ (Dao động cơ)=>Tải về
 54. Bài tập phần con lắc đơn và tổng hợp dao động=>Tải về
 55. Bài tập tổng hợp dao động tắt dần và hiện tượng cộng hưởng=>Tải về
 56. Bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn=>Tải về
 57. Bài tập trắc nghiệm về dao động điều hòa=>Tải về
 58. Bài tập về con lắc lò xo=>Tải về
 59. CON LẮC ĐƠN FULL=>Tải về
 60. Con lắc đơn hay=>Tải về
 61. Con lắc đơn thay đổi chu kì=>Tải về
 62. con lắc đơn=>Tải về
 63. Con lắc lò xo=>Tải về
 64. Dai cuong ve dao dong dieu hoa Vat Ly 12=>Tải về
 65. dai cuong ve dao dong dieu hoa=>Tải về
 66. Dạng bài con lắc lò xo=>Tải về
 67. Dạng bài tập con lắc đơn=>Tải về
 68. Dao động cơ – ĐH CĐ chia theo bài học – Phạm Thị Hiến – LVT Ninh Bình=>Tải về
 69. Dao động cơ trong đề ĐH từ 2007 – 2016=>Tải về
 70. Dao động cơ trong đề ĐH=>Tải về
 71. Dao động cơ trong đề thi=>Tải về
 72. Dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng=>Tải về
 73. Dao động tắt dần chi tiết=>Tải về
 74. dao động tắt dần do ma sát=>Tải về
 75. Dao động tắt dần hay=>Tải về
 76. dao động tắt dần=>Tải về
 77. ĐỀ TỔNG ÔN CHƯƠNG DAO ĐỘNG=>Tải về
 78. Đề và đáp án 95 câu trắc nghiệm con lắc lò xo và con lắc đơn=>Tải về
 79. Đề và đáp án dao đông cơ tuyển chọn hay và khó=>Tải về
 80. Dùng tổng arcsine xác định nhanh khoảng thời gian dao động=>Tải về
 81. Giải chi tiết những dạng toán hay của chương dao động cơ trong các đề thi thử của các trường chuyên năm 2016=>Tải về
 82. GIẢI CHI TIẾT PHẦN CƠ TRONG TẤT CẢ CÁC MÃ ĐỀ CỦA BGD 2017=>Tải về
 83. Hệ thống các bài trắc nghiệm theo từ dạng chương dao động cơ=>Tải về
 84. Ôn tập LT Dao động điều hòa=>Tải về
 85. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DAO ĐỘNG CƠ HỌC – GV NGUYỄN HỒNG KHÁNH=>Tải về
 86. Thời gian và quãng đường trong dao động điều hòa=>Tải về
 87. Tính đường đi trong dao động điều hòa chỉ bằng một công thức=>Tải về
 88. Tổng hợp các bài toán dao động cơ có lời giải chi tiết=>Tải về
 89. Tổng hợp dao động điều hòa bằng phương pháp vecto quay=>Tải về
 90. Tổng hợp dao động điều hòa khó=>Tải về
 91. Tổng hợp dao động điều hòa=>Tải về
 92. Tổng hợp dao động=>Tải về
 93. Tổng hợp hai dao động khác tần số=>Tải về
 94. Trắc nghiệm con lắc lò xo – đáp án=>Tải về
 95. Trắc nghiệm con lắc lò xo=>Tải về
 96. Trọn bộ dao động điều hòa và con lắc lò xo=>Tải về
 97. Tuyển chọn Dao động cơ=>Tải về
 98. Vật lý 12 trắc nghiệm chương 1 dao động điều hòa=>Tải về

SÓNG CƠ

 1. 5 Bài tập sóng dừng=>Tải về
 2. 50 câu LT sóng cơ THPT QG 2017=>Tải về
 3. 141 câu trắc nghiệm và 6 chủ đề giao thoa sóng cơ=>Tải về
 4. 341 câu SÓNG CƠ – SÓNG ÂM có phân dạng và đáp án=>Tải về
 5. Bài giảng chi tiết về sóng dừng=>Tải về
 6. Bài giảng về sóng dừng và sóng âm=>Tải về
 7. Chuyên đề Sóng cơ 1=>Tải về
 8. CHUYÊN ĐỀ SÓNG CƠ 2016=>Tải về
 9. Chuyên đề sóng cơ học hay và khó=>Tải về
 10. Chuyên đề sóng cơ học=>Tải về
 11. Chuyên đề sóng cơ và sóng âm=>Tải về
 12. Chuyên đề sóng dừng hay=>Tải về
 13. Đặc điểm của sóng dừng=>Tải về
 14. Điều kiện hình thành sóng dừng=>Tải về
 15. Giải bài tập giao thoa bằng pp Hypebol=>Tải về
 16. Giải chi tiết giao thoa sóng cơ trong đề thi của bộ=>Tải về
 17. Giải chi tiết những câu hay của tất cả các trường chuyên, phần sóng cơ=>Tải về
 18. giao thoa sóng cơ cơ bản=>Tải về
 19. giao thoa sóng cơ dành cho học sinh khá và giỏi=>Tải về
 20. Hệ thức vàng cho bài toán sóng âm=>Tải về
 21. Số điểm cực đại, cực tiểu=>Tải về
 22. Sóng âm=>Tải về
 23. Sóng cơ học full=>Tải về
 24. Sóng cơ và sóng âm=>Tải về
 25. SÓNG CƠ=>Tải về
 26. Sóng dừng=>Tải về
 27. Sóng phản xạ sóng dừng=>Tải về
 28. Tuyển chọn sóng cơ từ các trường chuyên 2016=>Tải về
 29. Bài tập sóng cơ rất chi tiết=>Tải về
 30. Bài tập sóng dừng hay=>Tải về
 31. Bài tập trắc nghiệm sóng cơ hay=>Tải về
 32. Bài tập trắc nghiệm theo dạng đại cương sóng cơ học=>Tải về
 33. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THEO DẠNG GIAO THOA SÓNG=>Tải về
 34. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THEO DẠNG SÓNG DỪNG=>Tải về
 35. BÀI TOÁN GIAO THOA SÓNG CƠ KHÓ TRONG ĐỀ THI ĐH 2017=>Tải về
 36. Các câu hỏi và bài tập sóng cơ 2007 – 2017=>Tải về
 37. Các dạng bài tập sóng cơ học=>Tải về
 38. Các dạng bài tập về sóng âm=>Tải về
 39. Chinh Phục Bài Tập Vật Lí – Chuyên đề Sóng Cơ=>Tải về
 40. Chủ đề sóng cơ hay và đủ=>Tải về
 41. Chuẩn hóa sóng âm (vận dụng-vận dụng cao). Ví dụ + Lời giải chi tiết=>Tải về
 42. Chuyên đề giao thoa sóng cơ và sóng dừng=>Tải về

ĐIỆN XOAY CHIỀU

 1. Bài tập về dòng điện xoay chiều=>Tải về
 2. Bài toán hộp đen LTĐH 2016 – 2017=>Tải về
 3. Bài toán về truyền tải điện năng đi xa=>Tải về
 4. Các bài toán công suất của dòng điện điện xoay chiều=>Tải về
 5. Các chủ đề dòng điện xoay chiều thường gặp trong đề thi=>Tải về
 6. CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU CÓ LỜI GIẢI=>Tải về
 7. Chinh phục các dạng khó trong dao động điều hòa=>Tải về
 8. CHỌN LỌC HƠN 2.200 CÂU ĐIỆN XOAY CHIỀU=>Tải về
 9. Chương Dòng điện xoay chiều=>Tải về
 10. Công suất dòng điện điện xoay chiều=>Tải về
 11. Công thức giải nhanh dòng điện điện xoay chiều=>Tải về
 12. Cực trị dòng điện điện xoay chiều mạch RLC=>Tải về
 13. Cực trị trong dòng điện xoay chiều=>Tải về
 14. Đại cương về dòng điện xoay chiều=>Tải về
 15. Dạy thêm-Dòng Điện Xoay Chiều-12CB=>Tải về
 16. Đề thi thử chương dòng điện xoay chiều=>Tải về
 17. Điện xoay chiều hay và khó=>Tải về
 18. dòng điện xoay chiều bản đầy đủ nhất=>Tải về
 19. Dòng điện xoay chiều cơ bản=>Tải về
 20. dòng điện xoay chiều của thầy Đặng Việt Hùng=>Tải về
 21. Giải bài tập động cơ điện bằng phương pháp lạ=>Tải về
 22. Hệ thống công thức mạch RLC cực hay=>Tải về
 23. Luyện thi đại học cấp tốc phần dòng điện xoay chiều=>Tải về
 24. Lý thuyết dòng điện xoay chiều=>Tải về
 25. Mạch RLC dòng điện xoay chiều cơ bản=>Tải về
 26. Mạch RLC dòng điện xoay chiều rất hay=>Tải về
 27. Mạch RLC có L biến thiên=>Tải về
 28. Mạch RLC có L thay đổi=>Tải về
 29. Mạch RLC dòng điện xoay chiều phần 1=>Tải về
 30. Máy biến áp và truyền tải điện năng đi xa=>Tải về
 31. Máy biến áp xoay chiều=>Tải về
 32. Máy phát dòng điện xoay chiều=>Tải về
 33. Một số công thức giải nhanh mạch RLC của dòng điện xoay chiều=>Tải về
 34. Ngân hàng đề 400 câu Dòng điện xoay chiều có phân dạng và đáp án=>Tải về
 35. CHUYÊN ĐỀ BẤM MÁY TÍNH TRONG ĐIỆN XOAY CHIỀU=>Tải về
 36. Chuyên đề mạch RLC của dòng điện xoay chiều=>Tải về
 37. Cộng hưởng dòng điện xoay chiều liên quan tới tần số=>Tải về
 38. Đại cương về dòng điện điện xoay chiều=>Tải về
 39. Hiện tượng công hưởng mạch RLC rất hay=>Tải về
 40. LÀM CHỦ BÀI TOÁN ĐỘNG CƠ ĐIỆN – MÁY PHÁT ĐIỆN=>Tải về
 41. Mạch RLC dòng điện xoay chiều đầy đủ=>Tải về
 42. NHỮNG BÀI TOÁN ĐIỆN XOAY CHIỀU HAY ĐIỂN HÌNH=>Tải về
 43. Phân dạng bài tập và lời giải chi tiết chuyên đề hàm số – Lưu Huy Thưởng (1)=>Tải về
 44. Phương pháp giản đồ vec-tơ=>Tải về
 45. Tần số thay đổi trong mạch RLC-Đồ thị=>Tải về
 46. Tóm tắt công thức vật lý 12 cơ bản=>Tải về
 47. Tuyển chọn Điện xoay chiều từ các trường chuyên=>Tải về
 48. Tuyển Tập ĐXC Trong Các Đề Thi Đầu Năm 2017 – Phần I=>Tải về
 49. Ôn luyện máy phát điện và truyền tải điện năng đi xa=>Tải về
 50. Phan dạng bài tập dòng điện điện xoay chiều=>Tải về
 51. Sản xuất và truyền tải điện năng đi xa=>Tải về
 52. Tóm tắt công thức vật lý 12 cơ bản=>Tải về
 53. Trắc nghiệm bài tập dòng điện xoay chiều=>Tải về
 54. Trắc nghiệm dòng điện xoay chiều bản đầy đủ=>Tải về
 55. Trắc nghiệm dòng điện xoay chiều cực hay và chi tiết=>Tải về
 56. Trắc nghiệm dòng điện xoay chiều=>Tải về
 57. Trắc nghiệm máy phát dòng điện xoay chiều=>Tải về
 58. Truyền tải điện năng đi xa bản đầy đủ=>Tải về
 59. Truyền tải điện năng đi xa rất hay=>Tải về
 60. Tuyển chọn các câu hỏi khó mạch RLC=>Tải về
 61. Chủ đề mạch RLC chi tiết=>Tải về
 62. Chủ đề mạch RLC của dòng điện xoay chiều=>Tải về
 63. Chuyên đề bài tập dòng điện điện xoay chiều hay=>Tải về
 64. Chuyen de Cong huong trong mach RLC khi do tu cam L bien thien=>Tải về
 65. Chuyên đề dòng điện điện xoay chiều cơ bản=>Tải về
 66. Chuyên đề dòng điện điện xoay chiều=>Tải về
 67. Chuyên đề dòng điện xoay chiều hay và khó=>Tải về
 68. Chuyên đề dòng điện xoay chiều rất hay=>Tải về
 69. Chuyên đề mạch rlc phần 2=>Tải về
 70. Chuyên đề máy biến áp dòng điện xoay chiều=>Tải về
 71. CHUYÊN ĐỀ TRẮC NGHIỆM ĐIỆN XOAY CHIỀU=>Tải về
 72. Đại cương về dòng điện điện xoay chiều=>Tải về
 73. Dòng điện xoay chiều cực khó=>Tải về
 74. DÒNG XOAY CHIỀU – ĐH CĐ chia theo bài học – Phạm Thị Hiến – LVT Ninh Bình=>Tải về
 75. Lời giải chi tiết các dạng bài tập điện xoay chiều=>Tải về
 76. 10 phương pháp giải nhanh điện xoay chiều=>Tải về
 77. 16 trang điện xoay chiều căn bản 2017=>Tải về
 78. 88 câu LT Điện xoay chiều THPT QG 2017=>Tải về
 79. Bài 12 đại cương về dòng điện xoay chiều=>Tải về
 80. Bài 13 các mạch điện xoay chiều đầy đủ=>Tải về
 81. Bài 13 các mạch điện xoay chiều=>Tải về
 82. Bài 15 công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều và hệ số công suất=>Tải về
 83. Bài 17 máy phát điện xoay chiều=>Tải về
 84. Bài 18 động cơ không đồng bộ ba pha=>Tải về
 85. Bài tập công suất dòng điện điện xoay chiều rất hay=>Tải về
 86. Bài tập máy phát dòng điện điện xoay chiều=>Tải về

SÓNG ĐIỆN TỪ

 1. 20 bài tập mạch dao động LC=>Tải về
 2. 25 bài tập mạch dao động=>Tải về
 3. 38 câu MDĐ – SĐT đủ các dạng bài nâng cao thường gặp=>Tải về
 4. 40 câu LT Dao động và Sóng Điện từ THPT QG 2017=>Tải về
 5. 127 bài tập trắc nghiệm dao động điện từ=>Tải về
 6. Bài kiểm tra 15 phút từ trường=>Tải về
 7. Bài kiểm tra chương mạch dao động điện từ=>Tải về
 8. Bài tập cường độ điện trường=>Tải về
 9. Bài tập dao động điện và sóng điện từ=>Tải về
 10. Bài tập dao động và sóng điện từ cực hay=>Tải về
 11. Bài tập mạch dao động điện từ rất hay=>Tải về
 12. Bài tập mạch dao động hay và khó=>Tải về
 13. Bài tập truyền sóng điện từ=>Tải về
 14. File word 200 câu Mạch dao động có phân dạng và đáp án=>Tải về
 15. kiểm tra 11 cơ bản 15 phút từ trường=>Tải về
 16. LC, Sóng điện từ – ĐH CĐ chia theo bài học – Phạm Thị Hiến – LVT Ninh Bình=>Tải về
 17. Lí thuyết và bài tập chương 4 – VL12=>Tải về
 18. Lời giải chi tiết mạch dao động=>Tải về
 19. Lời giải chi tiết một dạng toán về mạch dao động điện từ=>Tải về
 20. Lý thuyết và bài tập từ trường=>Tải về
 21. Lý thuyết và các dạng bài tập chương dao động và sóng điện từ=>Tải về
 22. Mạch dao động điện từ LC bản đầy đủ=>Tải về
 23. Mạch dao động điện từ LC hay=>Tải về
 24. Mạch dao động LC và sóng điện từ=>Tải về
 25. Mạch dao động và sóng điện từ=>Tải về
 26. Mạch dao động=>Tải về
 27. Năng lượng mạch dao động điện từ LC=>Tải về
 28. Năng lượng mạch dao động điện từ rất hay=>Tải về
 29. Ngân hàng đề 200 câu định lượng DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ có phân dạng và đáp án=>Tải về
 30. ÔN TÂP 66 CÂU CHƯƠNG SÓNG ĐIỆN TỪ=>Tải về
 31. Ôn tập chương mạch dao động=>Tải về
 32. PHÂN LOẠI CÁC DẠNG TN MẠCH DAO ĐỘNG-SÓNG ĐIỆN TỪ THEO TỪNG CHUYÊN ĐỀ TỪ DỄ ĐẾN KHÓ (File word CÓ ĐÁP ÁN)=>Tải về
 33. SÓNG ĐIỆN TỪ HAY VÀ KHÓ=>Tải về
 34. Sóng điện từ=>Tải về
 35. Tài liệu tối ưu hoá điểm số chuyên đề Dao Động Điện Từ=>Tải về
 36. Tổng hợp hơn 500 câu sóng điện từ 12=>Tải về
 37. Trắc nghiệm mạch dao động lc bản đầy đủ=>Tải về
 38. Tuyển chọn các câu sóng điện từ trong đề thi=>Tải về
 39. Tuyển chọn dao động và sóng điện từ từ đề thi quốc gia 2009 – 2016=>Tải về
 40. Tuyển chọn sóng điện từ từ các trường THPT=>Tải về
 41. Tuyển tập câu hỏi mạch dao động điện từ trong đề thi đại học qua các năm=>Tải về
 42. Bài tập tự luận mạch dao động=>Tải về
 43. Bồi dưỡng học sinh giỏi chương sóng điện từ=>Tải về
 44. Câu Rađa (thu phát sóng điện từ)=>Tải về
 45. Chắt lọc dao động điện từ – Giải chi tiết=>Tải về
 46. Chủ đề mạch dao động hay và khó=>Tải về
 47. Chủ đề sóng điện từ nâng cao=>Tải về
 48. Chương Dao động điện từ và sóng điện từ của T Đặng Việt Hùng=>Tải về
 49. Chuyên đề dao động điện từ cực hay=>Tải về
 50. Chuyen de dao dong dien tusong dien tu rat hay LTDH=>Tải về
 51. Chuyên đề mạch dao động điện từ=>Tải về
 52. Đại cương về mạch dao động LC=>Tải về
 53. Dao động điện từ mạch LC=>Tải về
 54. Dao động và sóng điện từ=>Tải về
 55. Dạy thêm chương sóng điện từ=>Tải về
 56. Đề kiểm tra sóng điện từ hay=>Tải về
 57. đề thi mạch dao động=>Tải về

SÓNG ÁNH SÁNG

 1. 60 câu LT Sóng Ánh sáng THPT QG 2017=>Tải về
 2. 77 câu tia x rất hay=>Tải về
 3. 264 câu Sóng ánh sáng có đáp án và phân dạng=>Tải về
 4. Bài 25 giao thoa ánh sáng=>Tải về
 5. Bài 25 giao thoa ánh sáng=>Tải về
 6. Bài kiểm tra 1 tiết chương sóng ánh sáng=>Tải về
 7. Chuyên đề quang phổ, tia hồng ngoại, tia x=>Tải về
 8. Chuyên đế sóng ánh sáng cực hay=>Tải về
 9. Chuyên đề sóng ánh sáng luyện thi đại học cực hay=>Tải về
 10. Chuyên đề tán sắc ánh sáng=>Tải về
 11. Hiện tượng tán sắc ánh sáng và giao thoa ánh sáng=>Tải về
 12. Hiện tượng tán sắc ánh sáng=>Tải về
 13. Luyện thi SÓNG ÁNH SÁNG=>Tải về
 14. LUYỆN THI THPT QUỐC GIA_CHUYÊN ĐỀ SÓNG ÁNH SÁNG=>Tải về
 15. Lý thuyết + bài tập cơ bản Sóng ánh sáng=>Tải về
 16. SÓNG ÁNH SÁNG=>Tải về
 17. Tán sắc ánh sáng hay=>Tải về
 18. Tán sắc ánh sáng và giao thoa ánh sáng=>Tải về
 19. Tán sắc ánh sáng=>Tải về
 20. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại=>Tải về
 21. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia rơn ghen=>Tải về
 22. Tia x và ẫu nguyên tử hidro=>Tải về
 23. Tóm tắt các loại quang phổ=>Tải về
 24. Trắc nghiệm các loại quang phổ=>Tải về
 25. Trắc nghiệm giao thoa ánh sáng cb=>Tải về
 26. Trắc nghiệm giao thoa ánh sáng=>Tải về
 27. Trắc nghiệm quang phổ, tia hồng ngoại và tia x=>Tải về
 28. Trắc nghiệm tán sắc ánh sáng cực hay=>Tải về
 29. Trắc nghiệm tia hồng ngoại và tia tử ngoại tia x=>Tải về
 30. Trọn bộ chương sóng ánh sáng=>Tải về
 31. Vị trí của các điểm có đúng n vân sáng trùng nhau=>Tải về
 32. Chuyên đề tia x=>Tải về
 33. Dạng bài tập tia x=>Tải về
 34. Để kiểm tra chất lượng chương sóng ánh sáng=>Tải về
 35. Đề kiểm tra chương sóng anh sáng=>Tải về
 36. Đề kiểm tra học kì chương sóng ánh sáng và 3 chương cuối=>Tải về
 37. Đề thi chương sóng ánh sáng qua các năm=>Tải về
 38. Điểm 7 trở lên với 63 câu Sóng ánh sáng=>Tải về
 39. File word 264 câu Sóng ánh sáng có đáp án và phân dạng=>Tải về
 40. GIAO THAO ÁNH SÁNG – ĐỦ LÝ THUYẾT, CÁC DẠNG BÀI TẬP VD MINH HỌA, TỰ LUẬN, TRẮC NGHIỆM=>Tải về
 41. Giao thoa ánh sáng chi tiết=>Tải về
 42. GIao thoa ánh sáng đơn sắc=>Tải về
 43. Giao thoa ánh sáng trắng khó=>Tải về
 44. Giao thoa ánh sáng trắng rất hay=>Tải về
 45. Giao thoa ánh sáng trắng=>Tải về
 46. Giao thoa hai ánh sáng đơn sắc=>Tải về
 47. Lý thuyết chương sóng ánh sáng=>Tải về
 48. Lý thuyết và bài tập mẫu nguyên tử Bohr=>Tải về
 49. Ngân hàng đề 264 câu Sóng ánh sáng có đáp án và phân dạng=>Tải về
 50. Nhiễu xạ tia x bởi các laoij tính thể=>Tải về
 51. Ôn tập các loại quang phổ và bức xạ không nhìn thấy=>Tải về
 52. Ôn tập chương sóng ánh sáng chi tiết=>Tải về
 53. ÔN TẬP CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG=>Tải về
 54. Ôn tập sóng ánh sáng=>Tải về
 55. Phương pháp giải bài tập chương sóng ánh sáng=>Tải về
 56. Quang phổ hay và khó=>Tải về
 57. Sóng Ánh Sáng – ĐH CĐ chia theo bài học – Phạm Thị Hiến – LVT Ninh Bình=>Tải về
 58. Sóng ánh sáng FULL=>Tải về
 59. Sóng ánh sáng theo chủ đề=>Tải về
 60. Bài kiểm tra 15 phút chương sóng ánh sáng=>Tải về
 61. Bài tập chủ đề sóng anh sáng=>Tải về
 62. Bài tập giao thoa ánh sáng hay=>Tải về
 63. Bài tập lượng tử ánh sáng và vật lý hạt nhân=>Tải về
 64. Bài tập sóng ánh sáng phân dạng rất hay=>Tải về
 65. Bài tập tán sắc ánh sáng cơ bản=>Tải về
 66. Bài tập tán sắc ánh sáng=>Tải về
 67. BÀI TẬP TÁN SẮC VÀ GIAO THOA ÁNH SÁNG=>Tải về
 68. Bài tập tia x=>Tải về
 69. Bài tập trắc nghiệm tán sắc ánh sáng=>Tải về
 70. Bài tập tự luận về tính chất sóng ánh sáng=>Tải về
 71. Các loại quang phổ chi tiết=>Tải về
 72. Các loại quang phổ hay=>Tải về
 73. chủ đề sóng ánh sáng cơ bản=>Tải về
 74. Chủ đề sóng ánh sáng cực chất=>Tải về
 75. Chủ đề sóng ánh sáng hay và khó=>Tải về
 76. Chủ đề sóng ánh sáng=>Tải về
 77. CHủ đề tán sắc hay và khó=>Tải về
 78. Chuyên đề các loại quang phổ=>Tải về
 79. Chuyên đề giao thoa ánh sáng cực hay=>Tải về
 80. Chuyên đề giao thoa ánh sáng=>Tải về
 81. Chuyên đề lượng tử ánh sáng hay và khó=>Tải về
 82. Chuyên đề quang phổ và các tia=>Tải về

LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

 1. Tóm tắt lí thuyết và các dạng bài tập chương Lượng tử ánh sáng=>Tải về
 2. Bài tập hiện tượng quang điện ngoài cực hay=>Tải về
 3. Chuyên đề Lượng tử ánh sáng-2015=>Tải về
 4. Bài tập chương lượng tử ánh sáng rất hay=>Tải về
 5. Bài tập chương lượng tử ánh sáng=>Tải về
 6. Bài tập hiện tượng quang điện ngoài bản đầy đủ=>Tải về
 7. Lý thuyết và bài tập mẫu nguyên tử hidro=>Tải về
 8. Bài 31 hiện tượng quang điện trong=>Tải về
 9. Bài kiểm tra 45 phút chương lượng tử ánh sáng=>Tải về
 10. Bài tập lượng tử ánh sáng 2016=>Tải về
 11. Bài tập mẫu hiện tượng quang điện Bohr=>Tải về
 12. Bài tập năng lượng liên kết=>Tải về
 13. Bài tập phản ứng hạt nhân=>Tải về
 14. Bài tập phóng xạ hay=>Tải về
 15. Bài tập phóng xạ rất hay=>Tải về
 16. Bài tập phóng xạ=>Tải về
 17. Các dạng bài tập về lượng tử năng luouwngj 12=>Tải về
 18. Chuyên đề bài tập tia rơn ghen=>Tải về
 19. Chuyên đề hiện tượng quang điện kèm lời giải chi tiết=>Tải về
 20. Chuyên đề hiện tượng quang điện=>Tải về
 21. Chuyên đề lượng tử ánh sáng qua các năm=>Tải về
 22. Chuyên đề Lượng tử ánh sáng=>Tải về
 23. Chuyên đề lượng tử năng lượng cực chất=>Tải về
 24. Lượng tử ánh sáng – hay và khó=>Tải về
 25. Lượng tử ánh sáng cực hay=>Tải về
 26. Lượng tử ánh sáng hay và khó=>Tải về
 27. Lượng tử ánh sáng khó có lời giải=>Tải về
 28. Lượng tử ánh sáng trong đề thi đại học và cao đẳng qua các năm=>Tải về
 29. Lượng tử ánh sáng trong đề thi đại học=>Tải về
 30. Ôn tập chương lượng tử ánh sáng=>Tải về
 31. Ôn tập hiện tượng quang điện=>Tải về
 32. Ôn tập lượng tử ánh sáng trước kì thi=>Tải về
 33. PHÂN LOẠI CÁC DẠNG TN LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG THEO TỪNG CHUYÊN ĐỀ TỪ DỄ ĐẾN KHÓ (File word CÓ ĐÁP ÁN)=>Tải về
 34. Quang phổ nguyên tử hidro=>Tải về
 35. Quang phổ vạch nguyên tử hidro=>Tải về
 36. Bài tập quang lí 12=>Tải về
 37. Bài tập tự luận hiện tượng quang điện hay và khó=>Tải về
 38. Bài tập tự luận mẫu nguyên tử Bohr=>Tải về
 39. Bài tập về mẫu Bohr=>Tải về
 40. Bài toán về năng lượng phản ứng hạt nhân=>Tải về
 41. CÁC DẠNG BÀI TẬP CHON LỌC VỀ LAZE=>Tải về
 42. Các dạng bài tập lượng tử ánh sáng cực hay=>Tải về
 43. Các dạng bài tập phóng xạ Vật lý hạt nhân=>Tải về
 44. Các dạng bài tập về cấu tạo vật lý hạt nhân=>Tải về
 45. Lượng tử ánh sáng_Đáp án=>Tải về
 46. Lý thuyết chương lượng tử ánh sáng=>Tải về
 47. Lý thuyết lượng tử năng lượng=>Tải về
 48. Mẫu nguyên tử Bohr hay và khó=>Tải về
 49. Màu sắc của các vật hấp thụ và phát quang Laze=>Tải về
 50. Một số bình luận về mẫu Bohr=>Tải về
 51. Một số công thức hay chương lượng tử ánh sáng=>Tải về
 52. Ngân hàng đề 220 câu lượng tử ánh sáng định lượng có phân dạng và đáp án=>Tải về
 53. Những câu trắc nghiệm mẫu nguyên tử Bohr=>Tải về
 54. Ôn luyện lượng tử ánh sáng=>Tải về
 55. Ôn luyện chương lượng tử ánh sáng=>Tải về
 56. Ôn tập bài chương lượng tử ánh sáng=>Tải về
 57. Ôn tập chương lượng tử ánh sáng bản đầy đủ=>Tải về
 58. 32 Câu Lượng tử AS đủ các dạng bài nâng cao thường gặp=>Tải về
 59. 40 câu trắc nghiệm Lượng tử ánh sáng=>Tải về
 60. 50 câu lượng tử năng lượng cực hay=>Tải về
 61. 50 câu PX – HN đủ các dạng bài nâng cao thường gặp=>Tải về
 62. 53 câu LT Hạt Nhân THPT QG 2017=>Tải về
 63. 54 câu LT Lượng tử ánh sáng THPT QG 2017=>Tải về
 64. 92 câu mẫu bo=>Tải về
 65. 100 câu trắc nghiệm mẫu nguyên tử borh và quang phổ hydro=>Tải về
 66. 200 câu luyên thi vật lý hạt nhân=>Tải về
 67. 275 câu trắc nghiệm định lượng PHÓNG XẠ – HẠT NHÂN có phân dạng và đáp án=>Tải về
 68. Bài 31 hiện tượng quang điện trong=>Tải về
 69. Bài kiểm tra chương lượng tử anh sáng cực hay=>Tải về
 70. Bài kiểm tra đề thi chương lượng tử ánh sáng=>Tải về
 71. Bài kiểm tra Vật lý hạt nhân có đáp án=>Tải về
 72. Bài kiểm tra Vật lý hạt nhân cực hot=>Tải về
 73. Sáng kiến kinh nghiệm về chương lượng tử ánh sáng=>Tải về
 74. Thuyết tương đối hẹp nâng cao=>Tải về
 75. Tính chất sóng ánh sáng cực hay=>Tải về
 76. Trắc nghiệm bài tập lượng tử ánh sáng=>Tải về
 77. Trắc nghiệm chương lượng tử ánh sáng rất hay=>Tải về
 78. Trắc nghiệm lý thuyết về hiện tượng quang điện=>Tải về
 79. Trắc nghiệm vật lý 12 hay và khó=>Tải về
 80. Trắc nghiệm về hiện tượng quang điên hay=>Tải về
 81. Trắc nghiệm về lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng=>Tải về
 82. Trắc nghiệm về lượng tử ánh sáng=>Tải về
 83. Tuyển chọn lượng tử ánh sáng từ đề thi quốc gia 2009 – 2016=>Tải về
 84. Tuyển chọn những bài tập hay về hiện tượng quang điện=>Tải về
 85. VÀI CÔNG THỨC GIẢI NHANH CHƯƠNG LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG=>Tải về
 86. Chuyên đề lượng tử năng lượng cực hay=>Tải về
 87. Chuyên đề lượng tử năng lượng=>Tải về
 88. Chuyên đề mẫu nguyên tử Bohr=>Tải về
 89. Chuyên đề tia rơn ghen=>Tải về
 90. Đề bài+đáp án bản WORD chương Lượng tử ánh sáng của tác giả Bùi Gia Nội=>Tải về
 91. Đề kiểm tra hiện tượng quang điện bản nâng cao=>Tải về
 92. Đề kiểm tra hiện tượng quang điện=>Tải về
 93. Điểm 7 trở lên với 72 câu lượng tử nâng cao hay=>Tải về
 94. Định luật về hiện tượng quang điện=>Tải về
 95. File word 220 câu lượng tử ánh sáng định lượng có phân dạng và đáp án=>Tải về
 96. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN – TÓM TẮT LÝ THUYẾT, PHÂN DẠNG BÀI TẬP- VÍ DỤ MINH HỌA- GIẢI CHI TIẾT – ĐÁP ÁN ĐẦY ĐỦ=>Tải về
 97. hiểu thêm về Mẫu nguyên tử Bohr=>Tải về
 98. KIẾN THỨC CƠ BẢN LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG=>Tải về
 99. Lí thuyết và bài tập chương 6 – VL12=>Tải về
 100. Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng=>Tải về
 101. Luyện thi thi lượng tử ánh sáng cực chất=>Tải về
 102. Luyện thi THPT QG-Bài tập chương 6=>Tải về

VẬT LÝ HẠT NHÂN

 1. Phóng xạ Vật lý hạt nhân hay và khó=>Tải về
 2. Phóng xạ Vật lý hạt nhân=>Tải về
 3. Phóng xạ=>Tải về
 4. Toàn tập Vật lý hạt nhân luyện thi đại học=>Tải về
 5. Tóm tắt hạt nhận nguyên tử=>Tải về
 6. Tóm tắt Vật lý hạt nhân cơ bản=>Tải về
 7. Trắc nghiệm Vật lý hạt nhân có đáp án=>Tải về
 8. Trắc nghiệm Vật lý hạt nhân=>Tải về
 9. Trắc nghiệm Vật lý hạt nhân=>Tải về
 10. Tuyển tập các bài Vật lý hạt nhân trong đề thi cao đẳng, đại học=>Tải về
 11. Vật lý hạt nhân hay=>Tải về
 12. Vật lý hạt nhân hoàn hảo=>Tải về
 13. Chương Vật lý hạt nhân lớp 12=>Tải về
 14. CHUYÊN ĐỀ VLHN ĐẦY ĐỦ=>Tải về
 15. ĐỀ CƯƠNG LUYỆN THI CHƯƠNG VẬT LÝ HẠT NHÂN=>Tải về
 16. ĐỀ HẠT NHÂN KHÓ DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI=>Tải về
 17. Đề kiểm tra học kì chương vật lý hạt nhân=>Tải về
 18. Đề thi học kì chương vật lý hạt nhân=>Tải về
 19. Đề thi THPT chương vật lý hạt nhân từ 2007 đến 2018=>Tải về
 20. Điểm 7 trở lên với 60 câu phóng xạ – hạt nhân hay=>Tải về
 21. Giải các dạng bài tập Phản ứng hạt nhân=>Tải về
 22. HẠT NHÂN – ĐH CĐ chia theo bài học – Phạm Thị Hiến – LVT Ninh Bình=>Tải về
 23. Hạt nhân nguyên tử bản full=>Tải về
 24. CHUYÊN ĐỀ HẠT NHÂN DÀNH CHO CƠ BẢN=>Tải về
 25. Chuyên đề hạt nhân ÔN LUYỆN THI QUỐC GIA=>Tải về
 26. Chuyên đề phản ứng hạt nhân=>Tải về
 27. Chuyên đề Vật lý hạt nhân=>Tải về
 28. Ngan hàng đề 275 câu VẬT LÝ HẠT NHÂN có phân dạng và đáp án=>Tải về
 29. Ôn tập Vật lý hạt nhân hay và khó=>Tải về
 30. Ôn thi đại học chương Vật lý hạt nhân=>Tải về
 31. Phân dạng bài tập Vật lý hạt nhân=>Tải về
 32. Hạt nhân soạn theo chuyên đề=>Tải về
 33. Lí thuyết và bài tập chương 7 – VL12=>Tải về
 34. Luyện thi THPT QG-Bài tập chương 7=>Tải về
 35. Lý thuyết và bài tập chương Vật lý hạt nhân=>Tải về
 36. Lý thuyết Vật lý hạt nhân cực chất=>Tải về
 37. Lý thuyết Vật lý hạt nhân=>Tải về
 38. Năng lượng liên kết vật lý hạt nhân=>Tải về

SÁCH VẬT LÝ

 1. 130 bài tập Vật lý 12 mức điểm 7 đến 10 từ đề thi các trường chuyên – Nguyễn Đức Thuận=>Tải về
 2. Bài tập tổng hợp ôn thi THPT Quốc gia môn Vật lý – Trần Quất Lâm=>Tải về
 3. Bài tập trắc nghiệm lượng tử ánh sáng – Nguyễn Vũ Minh=>Tải về
 4. Bộ đề tinh túy ôn thi THPT Quốc gia 2017 môn Vật lý – Lovebook.PDF|http://zingurl.com/m1X’]Tải về[/URL]
 5. Bổ trợ kiến thức luyện thi Đại học trên VTV2 môn Vật lý – Chu Văn Biên (Phần 1 – Dao động)=>Tải về
 6. Bổ trợ kiến thức luyện thi Đại học trên VTV2 môn Vật lý – Chu Văn Biên (Phần 3)=>Tải về
 7. Đánh thức tư duy Vật lý chuyên đề điện xoay chiều – Nguyễn Minh Thảo=>Tải về
 8. Luyện thi THPT Quốc gia môn Vật lý 7 ngày 7 điểm, 8 tuần 8 điểm – Chu Văn Biên=>Tải về
 9. MEGA Luyện đề THPT Quốc gia 2017 môn Vật lý – Văn Oai, Hồng Vương.PDF|http://zingurl.com/X8Ow0T’]Tải về[/URL]
 10. Phương pháp giải toán Vật lý 12 – Trần Anh Trung=>Tải về
 11. Phương pháp mới giải nhanh trắc nghiệm Vật lý – Phạm Đức Cường=>Tải về
 12. Sơ đồ tư duy Vật lý 12 – Phạm Minh Trung=>Tải về
 13. Tổng ôn lý thuyết Vật lý 12 – Đinh Hoàng Minh Tân=>Tải về
 14. Tuyển tập 196 bài toán cơ điện hay và khó – Vũ Ngọc Anh=>Tải về
 15. Tuyệt phẩm công phá giải nhanh theo chủ đề Vật lý – Chu Văn Biên (Tập 2 – Điện xoay chiều)=>Tải về
 16. Tuyệt phẩm công phá giải nhanh theo chủ đề Vật lý – Chu Văn Biên (Tập 3)=>Tải về