Tháng Mười Một 28, 2021

Ý nào không phản ánh đúng đặc điểm chung nổi bật của các quốc gia phong kiến phương Đông?

Ý nào không phản ánh đúng đặc điểm chung nổi bật của các quốc gia phong kiến phương Đông?

A. Chế độ phong kiến hình thành sớm

B. Gắn liền với các cuộc phát kiến địa lí.

C. Rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng khoảng thế kỉ XVIII – XIX

D. Hầu hết đều bị biến thành thuộc địa của chủ nghĩa thực dân phương Tây

Hướng dẫn

– Chế độ phong kiến phương Đông được hình thành từ rất sớm khoảng thế kỉ cuối trước Công nguyên.

– Chế độ phong kiến phương Đông rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng trong khoảng các thế kỉ XVII – XIX, trước khi chủ nghĩa tư bản phương Tây đặt chân đến.

Đáp án B: chế độ phong kiến phương Đông không gắn liền với các cuộc phát kiến đía kí như ở phương Tây.

Đáp án cần chọn là: B