Tháng Ba 31, 2023

Xem hình sau đọc tên các bộ ba điểm thẳng hàng với điểm I là điểm nằm giữa

Xem hình sau đọc tên các bộ ba điểm thẳng hàng với điểm I là điểm nằm giữa

A. (A, I, E), (B, I, H), (I, H, D)

B. (A, I, E), (B, I, H), (B, I, D)

C. (B, I, D), (B, I, H), (I, H, D)

D. (A, I, E), (B, I, D), (I, H, D)

Hướng dẫn

Bộ ba điểm thẳng hàng với I là điểm nằm giữa là: (A, I, E) và (B, I, H) và (B, I, D)

Chọn đáp án B