Tháng Năm 28, 2023

Với các số \(a,\,\,b\) thỏa mãn \(a < 0,\,\,b < 0\) thì biểu thức \(a\sqrt {ab} \) bằng: A \( – \sqrt {{a^2}b} \) B \(\sqrt {{a^3}b} \) C \(\sqrt {{a^2}b} \) D \( – \sqrt {{a^3}b} \)

Với các số \(a,\,\,b\) thỏa mãn \(a < 0,\,\,b < 0\) thì biểu thức \(a\sqrt {ab} \) bằng:

A \( – \sqrt {{a^2}b} \)

B \(\sqrt {{a^3}b} \)

C \(\sqrt {{a^2}b} \)

D \( – \sqrt {{a^3}b} \)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức \(A\sqrt B = \left\{ \begin{array}{l}\sqrt {{A^2}B} \,\,\,\,khi\,\,\,A \ge 0\\ – \sqrt {{A^2}B} \,\,\,khi\,\,\,A < 0\end{array} \right..\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(a\sqrt {ab} = – \sqrt {{a^2}.ab} = – \sqrt {{a^3}b} \) vì \(a < 0.\)

Chọn D.