Tháng Ba 21, 2023

Viết số thập phân 0,25 về dạng phân số ta được

Viết số thập phân 0,25 về dạng phân số ta được

A. 1/4

B. 5/2

C. 2/5

D. 1/5

Hướng dẫn

Ta có: 0,25 = 25/100

0,25 = 25/100 = 1/4

Chọn đáp án A