Tháng Mười 22, 2021

Việc làm nào dưới đây có thể gây hại cho men răng của bạn ?

Việc làm nào dưới đây có thể gây hại cho men răng của bạn ?
A. Uống nước lọc
B. Ăn kem
C. Uống sinh tố bằng ống hút
D. Ăn rau xanh

Hướng dẫn

Ăn kem có thể gây hại cho men răng.
Đáp án cần chọn là: B