Tháng Mười 22, 2021

Sau khi ăn thức ăn còn bám ở răng sẽ

Sau khi ăn thức ăn còn bám ở răng sẽ
A. làm cho nước bọt tiết nhiều hơn nên dễ tiêu hoá thức ăn.
B. làm cho nước bọt tiết ít hơn nên khó tiêu hoá thức ăn.
C. tạo môi trường axit phá huỷ men răng.
D. tạo môi trường kiềm phá huỷ men răng.

Hướng dẫn

Thức ăn thừa còn bám ở răng sẽ tạo môi trường axit phá huỷ men răng.
Đáp án cần chọn là: C