Tháng Mười Một 28, 2021

Việc tạo ra lửa và dùng lửa, làm ra các công cụ từ thô sơ đến chính xác, đa dạng đã chứng tỏ

Việc tạo ra lửa và dùng lửa, làm ra các công cụ từ thô sơ đến chính xác, đa dạng đã chứng tỏ

A. Tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa đáp ứng nhu cầu đa dạng của con người.

B. Sự cố gắng của các thành viên trong giai đình dưới sự chỉ đạo của nhà nước

C. Sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thương nghiệp phương Đông.

D. Tinh thần lao động sáng tạo để không ngừng cải thiện cuộc sống của con người.

Hướng dẫn

Việc tạo ra lửa và dùng lửa, việc làm ra công cụ lao động từ thô sơ đến chính xác, đa dạng và sử dụng có hiệu quả đã chứng tỏ tinh thần lao động sáng tạo, luôn luôn cải tiến công cụ lao động của con người, nhằm mục đích không ngừng cải thiện đời sống của mình.

Đáp án cần chọn là: D