Tháng Mười Một 27, 2021

Con người luôn luôn cải tiến công cụ lao động, không ngừng cải thiện đời sống biểu hiện qua việc

Con người luôn luôn cải tiến công cụ lao động, không ngừng cải thiện đời sống biểu hiện qua việc

A. con người tìm ra lửa, chế tác công cụ lao động từ thô sơ đến chính xác, đa dạng.

B. bắt đầu biết chế tác công cụ lao động bằng xương, tre, gỗ.

C. con người biết săn bắt, hái lượm.

D. sử dụng những mảnh đá hay những hòn cuội lớn, đem ghè một mặt cho sắc và vừa tay cầm.

Hướng dẫn

Con người tìm ra lửa, chế tác công cụ lao động từ thô sơ đến chính xác, đa dạng, sử dụng có hiệu quả, luôn luôn cải tiến công cụ lao động, không ngừng cải thiện đời sống.

Đáp án cần chọn là: A