Tháng Ba 24, 2023

Vẽ hai tia đối Ox, Oy a) Lấy A ∈ Ox, B ∈ Oy. Viết tên các tia trùng với tia Ay b) Hai tia AB và Oy có trùng nhau không? Vì sao?

Vẽ hai tia đối Ox, Oy

a) Lấy A ∈ Ox, B ∈ Oy. Viết tên các tia trùng với tia Ay

b) Hai tia AB và Oy có trùng nhau không? Vì sao?

Hướng dẫn

a) Các tia trùng với tia Ay là AO, AB

b) Hai tia AB và Oy không trùng nhau vì chúng không chung gốc.