Tháng Ba 31, 2023

Vẽ ba điểm A, B, C thẳng hàng sao cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C. Hỏi có mấy trường hợp vẽ?

Vẽ ba điểm A, B, C thẳng hàng sao cho điểm B nằm giữa hai điểm A và

C. Hỏi có mấy trường hợp vẽ?

Hướng dẫn

Có hai trường hợp vẽ đường hình, trong mỗi trường hợp thì điểm B nằm giữa hai điểm A, C