Tháng Mười Hai 8, 2022

Từ khi thành lập đến nay, Đoàn ta đã mấy lần đổi tên? 7 lần

Từ khi thành lập đến nay, Đoàn ta đã mấy lần đổi tên?

7 lần