Tháng Mười Một 28, 2021

Trung Quốc được thống nhất dưới triều đại nào?

Trung Quốc được thống nhất dưới triều đại nào?

A. Tần

B. Hán

C. Sở

D. Triệu

Hướng dẫn

Đầu thế kỷ IV TCN, Tần lần lượt tiêu diệt các đối thủ, năm 221 TCN nhà Tần thống nhất Trung Quốc dựa vào tiềm lực kinh tế và quân sự mạnh.

Đáp án cần chọn là: A