Tháng Mười Một 28, 2021

Trong xã hội nguyên thủy, sự bình đẳng được coi là “nguyên tắc vàng”vì

Trong xã hội nguyên thủy, sự bình đẳng được coi là “nguyên tắc vàng”vì

A. Mọi người sống trong cộng đồng

B. Phải dựa vào nhau vì tình trạng đời sống còn quá thấp.

C. Là cách duy nhất để duy trì cuộc sống.

D. Đó là quy định của các thị tộc.

Hướng dẫn

Đáp án: B