Tháng Mười Một 28, 2021

Những người sống trong thị tộc được phân chia khẩu phần như thế nào?

Những người sống trong thị tộc được phân chia khẩu phần như thế nào?

A. Chia đều.

B. Chia theo năng suất lao động.

C. Chia theo địa vị.

D. Chia theo tuổi tác.

Hướng dẫn

Đáp án: A