Tháng Mười Một 28, 2021

Một loại hình công cụ mới được phát minh khi con người bước vào giai đoạn thị tộc là

Một loại hình công cụ mới được phát minh khi con người bước vào giai đoạn thị tộc là

A. Rìu đá ghè đẽo.

B. Rìu đá mài lưỡi.

C. Công cụ bằng xương, sừng.

D. Công cụ bằng đồng.

Hướng dẫn

Đáp án: D