Tháng Ba 31, 2023

Trong truyện cổ tích, chú Cuội vì lý do gì mà phải trốn lên mặt trăng?

Trong truyện cổ tích, chú Cuội vì lý do gì mà phải trốn lên mặt trăng?

A. Nói dối

B. Trốn nợ

C. Níu giữ cây Đa có phép cải tử hoàn sinh

Câu trả lời là: C. Níu giữ cây Đa có phép cải tử hoàn sinh