Tháng Ba 3, 2024

Trong tối Trung thu, ngoài thưởng nguyệt, dân gian hay tổ chức thi gì?

Trong tối Trung thu, ngoài thưởng nguyệt, dân gian hay tổ chức thi gì?

A. Thi cỗ

B. Thi đèn

C. Cả hai đáp án trên đều đúng

Câu trả lời là: C. Cả hai đáp án trên đều đúng