Tháng Mười 26, 2021

Trong quan hệ tình dục, biện pháp nào dưới đây giúp bạn phòng ngừa lây nhiễm HIV ?

Trong quan hệ tình dục, biện pháp nào dưới đây giúp bạn phòng ngừa lây nhiễm HIV ?
A. Uống thuốc tránh thai
B. Tính ngày trứng rụng
C. Đặt dụng cụ tử cung
D. Sử dụng bao cao su

Hướng dẫn

Trong quan hệ tình dục, sử dụng bao cao su giúp phòng ngừa lây nhiễm HIV.
Đáp án cần chọn là: D