Tháng Mười 19, 2021

Bệnh lậu thường khó phát hiện ở giới nào?

Bệnh lậu thường khó phát hiện ở giới nào?
A. Nam giới
B. Nữ giới
C. Cả hai giới đều khó phát hiện
D. Bệnh không khó phát hiện

Hướng dẫn

Bệnh lậu thường khó phát hiện ở nữ giới hơn là nam giới, khi phát hiện bệnh đã khá nặng.
Đáp án cần chọn là: B