Tháng Mười 17, 2021

Trong phân bào lần II của giảm phân, NST kép xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào ở kì nào?

Trong phân bào lần II của giảm phân, NST kép xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của
thoi phân bào ở kì nào?
A. Kì sau
B. Kì giữa
C. Kì đầu
D. Kì cuối.

Hướng dẫn

Trong kỳ giữa của GPII, NST kép xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào
Đáp án cần chọn là: B