Tháng Mười 23, 2021

Trong phân bào lần I của giảm phân, diễn ra tiếp hợp cặp đôi của các NST kép tương đồng theo chiều dọc và bắt chéo với nhau ở kì nào?

Trong phân bào lần I của giảm phân, diễn ra tiếp hợp cặp đôi của các NST kép tương đồng
theo chiều dọc và bắt chéo với nhau ở kì nào?
A. Kì sau
B. Kì giữa.
C. Kì đầu
D. Kì cuối.

Hướng dẫn

Ở kì đầu của giảm phân I: các NST kép xoắn và co ngắn, các NST kép trong cặp tương đồng tiếp
hợp, bắt chéo.
Đáp án cần chọn là: C