Tháng Mười Một 30, 2023

Trong những nét chung sau đây có ở ba bài thơ Chiều tối, Ngắm trăng, Giải đi sớm. Nét nào là tiêu biểu nhất? Tình yêu thiên nhiên Đều hướng về ánh sáng Sự kết hợp hài hòa vẻ đẹp của tinh thần chiến sĩ và tâm hồn thi sĩ

Trong những nét chung sau đây có ở ba bài thơ Chiều tối, Ngắm trăng, Giải đi sớm. Nét nào là tiêu biểu nhất?

  • Tình yêu thiên nhiên
  • Đều hướng về ánh sáng
  • Sự kết hợp hài hòa vẻ đẹp của tinh thần chiến sĩ và tâm hồn thi sĩ