Tháng Mười 17, 2021

Trong cơ quan sinh dục nữ, bộ phận nào dưới đây nằm tách biệt với những bộ phận còn lại ?

Trong cơ quan sinh dục nữ, bộ phận nào dưới đây nằm tách biệt với những bộ phận còn lại ?
A. Ống dẫn trứng
B. Tử cung
C. Âm đạo
D. Âm vật

Hướng dẫn

Âm vật nằm tách biệt với ống dẫn trứng, tử cung và âm đạo.
Đáp án cần chọn là: D