Tháng Mười 17, 2021

Ở nữ giới, trứng sau khi thụ tinh thường làm tổ ở đâu ?

Ở nữ giới, trứng sau khi thụ tinh thường làm tổ ở đâu ?
A. Buồng trứng
B. Âm đạo
C. Ống dẫn trứng
D. Tử cung

Hướng dẫn

Ở nữ giới, trứng sau khi thụ tinh sẽ làm tổ ở tử cung.
Đáp án cần chọn là: D