Tháng Mười 24, 2021

Ở cơ quan sinh dục nữ, bộ phận nào có vai trò tiết chất nhờn để bôi trơn?

Ở cơ quan sinh dục nữ, bộ phận nào có vai trò tiết chất nhờn để bôi trơn?
A. Tuyến tiền đình
B. Tuyến hành
C. Tuyến tiền liệt
D. Ống dẫn trứng

Hướng dẫn

Tuyến tiền đình có vai trò tiết chất nhờn để bôi trơn.
Đáp án cần chọn là: A