Tháng Sáu 5, 2023

Trong các tứ giác sau, tứ giác nào là hình có 4 trục đối xứng?

Trong các tứ giác sau, tứ giác nào là hình có 4 trục đối xứng?

A. Hình chữ nhật

B. Hình vuông

C. Hình bình hành

D. Hình thoi

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

+ Dựa vào tính chất của các hình.

Lời giải chi tiết:

Cách giải:

+) Hình vuông là tứ giác có 4 trục đối xứng.

+) Hình chữ nhật có 2 trục đối xứng là hai đường trung trực của các cạnh.

+) Hình bình hành không có trục đối xứng.

+) Hình thoi có 2 trục đối xứng là 2 đường chéo.

Chọn B .